Pozdravljeni!

Več kot pol stoletja obstoja vrtca v Laškem je zaznamoval tako življenje in delo v vrtcu kot tudi pričakovanja in želje, ki so se vrstile postopoma. Rasli smo postopoma; iz leta v leto, iz desetletja v desetletje. Danes lahko govorimo o bogati preteklosti.

Za dobro počutje vseh malčkov danes skrbi 85 zaposlenih v 9 enotah razpršenih po celotni občini Laško. V 29 oddelkih in 2 družinskih varstvih, skušamo 508 otrokom zagotoviti takšno okolje, kjer bodo našli zadosti izzivov in možnosti  za potešitev njihovih potreb in želja. Tega se še posebno dobro zavedajo vzgojitelji, ki omogočajo otrokom varno, zdravo, čustveno toplo okolje, vrsto gibalnih, miselnih, socialnih in drugih izzivov.

Ob vsakodnevnih dejavnostih imajo otroci  možnost izbirati tudi med  mnogimi obogatitvenimi in dodatnimi dejavnostmi.

Negujemo vezi v trikotniku  otrok – starš – vrtec, saj se zavedamo, da je le takšno sodelovanje garancija za optimalen otrokov razvoj. Le tesno sodelovanje s starši in strokovnimi delavci vrtca omogoča dopolnjevanje in  nadgradnjo družinske in  institucionalne vzgoje. Mnogo je poti do cilja. Verjamemo, da je naša izbrana pot  dobra, saj s skupnimi močmi vzgojiteljev, staršev in okolja kjer živimo, nudimo otrokom pogoje za celosten in uravnovešen razvoj,  hkrati pa upoštevamo potrebe posameznika in njegove pravice.

 

  Greta Labohar Škoberne

  ravnateljica Vrtca Laško

Aktualno

  • MINIOLIMPIJADA

    MINIOLIMPIJADA

    6. 6. OB 17 URI, PRIREJAMO TRADICIONALNO MINIOLIMPIJADO V ENOTI LAŠKO

  • VABILO

    VABILO

Vrtec Laško

Cesta na Svetino 2a

3270 Laško

Tel.: 03-734-30-10

Fax: 03-734-30-13

vrtec.lasko@guest.arnes.si