Spoštovani!

Vrtec v Laškem deluje že več kot sedemdeset let. V tem obdobju se je zvrstilo mnogo majhnih in velikih dogodkov, drobnih in pomembnih stvari, zgodovino je ustvarjalo mnogo ljudi.  Rastli smo počasi. Danes se dejavnost  Vrtca Laško izvaja v 29  oddelkih na 10 lokacijah razpršenih na celem območju občine Laško. Za dobro počutje več kot 500 otrok skrbi 96 zaposlenih.

Z zanosom in sodelovanjem se trudimo ustvariti toplo in varno okolje za otroke, starše in zaposlene.

Pri načrtovanju in izvajanju strokovnega dela upoštevamo otrokove potrebe, razvojne značilnosti, zmožnosti, sposobnosti in interese. Zavedamo se, da ima vsak otrok svojo razvojno pot. Učno okolje, ki ga ustvarjamo daje otrokom veliko možnosti in priložnosti za raziskovanje in aktivno o učenje. Ustvarjamo vrtec, ki otrokom nudi pogoje za srečno, zdravo in veselo otroštvo, je v pomoč staršem in prijazen do vseh, ki prihajajo vanj.

Ravnateljica Vrtca Laško
Jerica Laznik Mokotar

Aktualno

  • VPIS OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020-2021

    VPIS OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020-2021

    Vrtec Laško vabi k vpisu v vrtec za šolsko leto 2020/2021 (od 01.09.2020 dalje) vse otroke od 11. meseca starosti.

Vrtec Laško

Cesta na Svetino 2a

3270 Laško

Tel.: 03-734-30-10

Fax: 03-734-30-13

vrtec.lasko@guest.arnes.si