Kdo smo

Vrtec Laško je javni vzgojno-izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo, ki ga je ustanovila občina Laško.

*   Življenje in delo našega vrtca je vpeto v devet prostorsko ločenih lokacij, ki se med seboj organizacijsko    in   vsebinsko povezujejo v vrtec Laško.

H kakovosti dela v vrtcu pomembno prispevajo strokovne delavke in delavci: vzgojiteljice/ pomočnice/pomočniki vzgojiteljic/vzgojiteljev, svetovalna delavka ter tehnični delavci in delavke: hišnika-vzdrževalca, kuharice/kuharji, perica in čistilke.


POMEMBNI DOKUMENTI VRTCA


- Samoevalvacijsko poročilo Vrtca Laško za leto 2020

- Realizacija Letnega delovnega načrta Vrtca Laško

- Organigram Vrtca Laško

- Letni delovni načrt Vrtca Laško

- Katalog informacij javnega značaja

- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

- Hišni red

- Odlok o ustanovitvi JVZ Vrtec Laško

- Poslovnik Sveta zavoda

- Poslovnik Sveta staršev

Izjava o dostopnosti

Vrtec Laško

Cesta na Svetino 2a

3270 Laško

Tel.: 03-734-30-10

Fax: 03-734-30-13

vrtec.lasko@guest.arnes.si

  • 10.07.2020

    VRTEC LAŠKO JE PRIDOBIL CERTIFIKAT VODA IZ PIPE

    Spoštovani! Z veseljem sporočamo, da se je v torek, 23. 6. 2020, Vrtec Laško pridružil skupini okoljsko odgovornih podjetij in inštitucij in se zavezal k uživanju pitne vode iz pipe na ravni celotne organizacije.

Arhiv novic