RODITELJSKI SESTANKI STARŠEV OTROK NOVINCEV

21.03.2019

Spoštovani starši!

Vse starše otrok novincev, ki ste oddali vpisnice za vpis svojih otrok v Vrtec Laško in njegove enote, v naslednjem šolskem letu 2019/2020, vabimo, da se udeležite skupnega roditeljskega sestanka. Sestanki bodo potekali po naslednjem vrstnem redu:

- v sredo, 27.3.2019, ob 16.30 bo v prostorih Vrtca Rimske Toplice, Cankarjeva 14, Rimske Toplice, potekal roditeljski sestanek staršev otrok novincev vpisanih v enoto Rimske Toplice, enoto Jurklošter in enoto Zidani Most;

- v četrtek, 28.3.2019, ob 16.30 bo v prostorih Vrtca Laško, Cesta na Svetino 2A, Laško, potekal roditeljski sestanek staršev otrok novincev vpisanih v enoto Laško, enoto Šentrupert, enoto Vrh nad Laškim in DV Gradišnik;

- v ponedeljek, 1.4.2019, ob 16.30 bo v prostorih Vrtca Debro, Poženelova ul. 24, Laško, potekal roditeljski sestanek staršev otrok novincev vpisanih v enoto Debro in enoto Rečica.

Prosimo, da se sestanka zanesljivo udeležite. V nasprotnem primeru svojo odsotnost čim prej sporočite na tel. št.: 734 30 10. Sestanka se udeležite brez otrok.

Lepo pozdravljeni!

  Vrtec Laško

  Cesta na Svetino 2a

  3270 Laško

  Tel.: 03-734-30-10

  Fax: 03-734-30-13

  vrtec.lasko@guest.arnes.si

  Arhiv novic