VPIS OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2017-18

01.02.2017

 
 
 zbirate lahko med naslednjima programoma:

 
 • dnevni program (6 – 9 ur)
 • poldnevni program (4 – 6 ur, od 7.00 do 13.00)
 
V enoti Laško organiziramo tudi popoldansko varstvo od 12.00 do 20.00.
 
 
Prijave sprejemamo na vseh enotah Vrtca Laško do 15. 03. 2017.

 
 • Laško – Cesta na Svetino 2a, tel.: 03-734-30-10
 • Debro – Poženelova 24, tel.: 03-734-30-70
 • Rimske Toplice – Cankarjeva ul. 14, tel.: 03-573-61-97
 • Zidani Most – Zidani Most 14, tel.: 03-568-38-06
 • Sedraž – Sedraž 21, tel.: 03-734-32-54
 • Jurklošter – Jurklošter 23, tel.: 03-573-51-77
 • Šentrupert – Šentrupert 89 , tel: 03-573-82-86
 • Rečica – Zgornja Rečica 27, tel.: 051-410-882
 • Družinsko varstvo Gradišnik – Tevče 31a, vpis v vrtcu Laško,
tel.: 03-734-30-10
 
Otroka vpišete v vrtec tako, da izpolnite ustrezen obrazec, ki ga dobite v vseh enotah Vrtca Laško in na spletni strani vrtca Laško:
www.vrtec-lasko.si.
 
O vpisu oz. sprejemu otrok v vrtec boste starši obveščeni na prvih roditeljskih sestankih v mesecu aprilu.
 
Prosim, da upoštevate rok prijave, ker bomo naknadne vpise upoštevali le v primeru nezasedenosti oddelkov.
 

 

  Vrtec Laško

  Cesta na Svetino 2a

  3270 Laško

  Tel.: 03-734-30-10

  Fax: 03-734-30-13

  vrtec.lasko@guest.arnes.si