VPIS OTROK V VRTEC LAŠKO ZA ŠOLSKO LETO 2020-21

21.01.2020

Vrtec Laško vabi k vpisu v vrtec za šolsko leto
2020/2021 (od 01. 09. 2020 dalje)
vse otroke od 11. meseca starosti.
 
Izbirate lahko med naslednjima programoma:
 
 • dnevni program (6 – 9 ur)
 • poldnevni program (4 – 6 ur, od 7.00 do 13.00)
 
V enoti Laško organiziramo tudi popoldansko varstvo od 12.00 do 20.00.
 
Prijave sprejemamo na vseh enotah Vrtca Laško do 15. 03. 2020
 
 • Enota Laško – Cesta na Svetino 2a, tel.: 03-734-30-10
 • Enota Šentrupert – Šentrupert 89, tel.: 03-573-82-86
 • Enota Vrh nad Laškim – Vrh nad Laškim 20, tel.: 051 226 494
 • Družinsko varstvo Gradišnik – Tevče 31a, tel.: 03-734-30-10
 • Enota Debro – Poženelova ul. 24, tel.: 03-734-30-70
 • Enota Rečica – Zgornja Rečica 26, tel.: 051 410 882
 • Enota Rimske Toplice – Cankarjeva ul. 14, tel.: 03-573-61-97
 • Enota Zidani Most – Zidani Most 14, tel.: 03-568-38-06
 • Enota Sedraž – Sedraž 21, tel.: 03-734-32-54
 • Enota Jurklošter – Jurklošter 32, tel.: 03-573-51-77
 
Otroka vpišete v vrtec tako, da izpolnite ustrezen obrazec, ki ga dobite v vseh enotah Vrtca Laško in na spletni strani Vrtca Laško:
www.vrtec-lasko.si.
 
O vpisu oz. sprejemu otrok v vrtec boste starši obveščeni na prvih roditeljskih sestankih v mesecu aprilu.
 
Prosimo, da upoštevate rok prijave, ker bomo naknadne vpise upoštevali le v primeru nezasedenosti oddelkov.
 
Lepo pozdravljeni!

Ravnateljica Vrtca Laško,

Jerica Laznik Mokotar
                                      
 

 

  Vrtec Laško

  Cesta na Svetino 2a

  3270 Laško

  Tel.: 03-734-30-10

  Fax: 03-734-30-13

  vrtec.lasko@guest.arnes.si

  Arhiv novic