O vrtcu

Vrtec Laško domuje na 10 lokacijah.  Dejavnost se izvaja v 29 oddelkih rednega dnevnega varstva v:

- 3 samostojnih stavbah Laško, Debro in Rimske Toplice,

- v družinskem varstvu Gradišnik,

- v prostorih POŠ Primoža Trubarja Laško: Rečica, Vrh nad Laškim in Šentrupert,
- v prostorih OŠ in POŠ Antona Aškerca Rimske Toplice: Sedraž, Jurklošter, Zidani Most in Rimske Toplice.

 Od 11. meseca starosti do vstopa v šolo je vključenih okoli 500 otrok.

UPRAVA:

Ravnateljica:

Jerica Laznik Mokotar,
Tel.: 03 734 30 14 in 051 226 505
E-pošta: jerica.laznik-mokotar@guest.arnes.si

Pom. ravnateljice:

Greta Labohar Škoberne,
Tel.: 03 734 30 15 in 051 226 404
E-pošta: greta.skoberne@guest.arnes.si

Svetovalna služba:

Sarah Vintar,
Tel.: 03 734 30 71 in 051 226 370
E-pošta: sarah.vintar@guest.arnes.si

Računovodja:

Simona Razboršek,
Tel.: 03 734 30 17

Knjigovodja:

Manja Skok,
Tel.: 03 734 30 17


Poslovna sekretarka:

Simona Gračnar,
Tel.: 03 734 30 10
E-pošta: vrtec.lasko@guest.arnes.si

ENOTE :

Enota Laško
Cesta na Svetino 2a
3270 Laško
Tel.: 03 734 30 10 / Fax: 734 30 13
E-pošta: vrtec.lasko@guest.arnes.si
Število oddelkov: 10

3 prvo starostno obdobje in 7 drugo starostno obdobje

Vodja enote: Katja Zupan
Tel.: 051 226 433
E-pošta: vrteclasko.vodja@guest.arnes.si

 


Enota Debro
Poženelova 24
3270 Laško
Tel.: 03 734 30 70/71
E-pošta: vrtec.debro@guest.arnes.si
Število oddelkov: 5

1 prvo starostno obdobje in  3 drugo starostno obdobje
1 prvo in drugo starostno obdobje - kombinirani oddelek

Vodja enote: Brigita Lončar
Tel.: 051 226 380
E-pošta: vrtecdebro.vodja@guest.arnes.si

 


Enota Rimske Toplice
Cankarjeva ulica 14
3272 Rimske Toplice
Tel.: 03 573 61 97
E-pošta: vrtec.rimsketoplice@guest.arnes.si
Število oddelkov: 4

1 prvo starostno obdobje in 2 drugo starostno obdobje
1 prvo in drugo starostno obdobje - kombiniran oddelek

Vodja enote: Mojca Velikonja
Tel.: 051 226 441
E-pošta: vrtecrimsketoplice.vodja@guest.arnes.si

 


Enota Sedraž
Sedraž 21
3270 Laško
Tel.: 03 734 32 54
E-pošta: vrtec.sedraz@guest.arnes.si
Število oddelkov: 2

1 prvo starostno obdobje in 1 drugo starostno obdobje

Vodja enote: Mojca Velikonja
Tel.: 051 226 441
E-pošta: vrtecrimsketoplice.vodja@guest.arnes.si

 


Enota Zidani Most
Zidani Most 34
1432 Zidani Most
Tel.: 03 568 38 06
E-pošta: vrtec.zidanimost@guest.arnes.si
Število oddelkov: 1

Prvo in drugo starostno obdobje - kombinirani oddelek

Vodja enote: Mojca Velikonja
Tel.: 051 226 441
E-pošta: vrtecrimsketoplice.vodja@guest.arnes.si

 


Enota Jurklošter
Jurklošter 23
3273 Jurklošter
Tel.: 03 573 51 77
E-pošta: vrtec.jurkloster@guest.arnes.si
Število oddelkov: 1

Prvo in drugo starostno obdobje – kombinirani oddelek

Vodja enote: Mojca Velikonja
Tel.: 051 226 441
E-pošta: vrtecrimsketoplice.vodja@guest.arnes.si

 


Enota Šentrupert
Šentrupert 89
3271 Šentrupert
Tel.: 03 573 82 86
E-pošta: vrtec.sentrupert@guest.arnes.si
Število oddelkov: 2

1 prvo starostno obdobje in 1 drugo starostno obdobje

Vodja enote: Katja Zupan
Tel.: 051 226 433
E-pošta: vrteclasko.vodja@guest.arnes.si

 


Družinsko varstvo Gradišnik
Tevče 31a
3270 Laško
Tel.: 05 99 347 72

E-pošta: mateja.gradisnik@gmail.com
Število oddelkov: 2

2 prvo starostno obdobje

Vodja enote: Katja Zupan
Tel.: 051 226 433
E-pošta: vrteclasko.vodja@guest.arnes.si

 


Enota Rečica

Zgornja Rečica 26
3270 Laško
Tel.: 051 410 882
E-pošta: vrtec.recica@guest.arnes.si

Št. oddelkov: 1

Prvo in drugo starostno obdobje - kombinirani oddelek

Vodja enote: Brigita Lončar
Tel.: 051 226 380
E-pošta: vrtecdebro.vodja@guest.arnes.si

 


Enota Vrh nad Laškim
Vrh nad Laškim 20
3270 Laško
Tel.: 051 226 494
E-pošta: vrtec.vrh@guest.arnes.si
Število oddelkov: 1

Drugo starostno obdobje - heterogeni oddelek

Vodja enote: Katja Zupan
Tel.: 051 226 433
E-pošta: vrteclasko.vodja@guest.arnes.si

 

Vrtec Laško

Cesta na Svetino 2a

3270 Laško

Tel.: 03-734-30-10

Fax: 03-734-30-13

vrtec.lasko@guest.arnes.si

  • 10.07.2020

    VRTEC LAŠKO JE PRIDOBIL CERTIFIKAT VODA IZ PIPE

    Spoštovani! Z veseljem sporočamo, da se je v torek, 23. 6. 2020, Vrtec Laško pridružil skupini okoljsko odgovornih podjetij in inštitucij in se zavezal k uživanju pitne vode iz pipe na ravni celotne organizacije.

Arhiv novic