Vpis v vrtec - dobro je vedeti

Vloga za vpis otroka

1. PRAVICE STARŠEV DOLOČENE V MEDNARODNIH DOKUMENTIH, USTAVI   IN ZAKONIH:

  Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oz. njihovi zakoniti zastopniki.

  Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum) in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

  Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu, vendar ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

  Ob vstopu otroka v vrtec lahko ta staršem omogoči postopno uvajanje otroka v vrtec tako, da smejo biti skupaj z njimi v skupini. O poteku privajanja se dogovorijo z vzgojiteljico.

 

2. VPIS V VRTEC LAŠKO

  Otroke sprejemamo na podlagi prijave, ki jo starši oddajo v enoti, v kateri želijo vpis. Obrazec za vpis dobite v vseh enotah vrtca ter na spletni strani Vrtca Laško. V vrtec sprejemamo otroke tudi med letom, vendar le v oddelke, kjer so prosta mesta. Otroci začnejo obiskovati vrtec z datumom, ki se določi ob vpisu, praviloma prvega v mesecu. Rezervacija prostega mesta ni možna.

Ob vstopu v vrtec starši prinesejo:

-  zdravniško potrdilo otroka, ki ga oddate 1. dan vstopa otroka v vrtec

-  izpolnijo ter oddajo na Center za socialno delo (občina stalnega prebivališča - 15 dni pred vstopom otroka v vrtec) vlogo Pravice  iz javnih sredstev.

 

 

 

Za starše novincev organiziramo v mesecu maju roditeljski sestanek.

 

Otroka lahko odpelje iz vrtca oseba, ki je starejša od 14 let, mlajša (od 10 do 14 let) pa s pisnim dovoljenjem staršev.

Med vrtcem in starši se pred vključitvijo otroka v vrtec podpiše pogodba.

Veselimo se srečanja z vami!

Vrtec Laško

Cesta na Svetino 2a

3270 Laško

Tel.: 03-734-30-10

Fax: 03-734-30-13

vrtec.lasko@guest.arnes.si

  • 10.07.2020

    VRTEC LAŠKO JE PRIDOBIL CERTIFIKAT VODA IZ PIPE

    Spoštovani! Z veseljem sporočamo, da se je v torek, 23. 6. 2020, Vrtec Laško pridružil skupini okoljsko odgovornih podjetij in inštitucij in se zavezal k uživanju pitne vode iz pipe na ravni celotne organizacije.

Arhiv novic