• 03 734 30 10
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

POSLANSTVO, CILJI IN NALOGE VRTCA LAŠKO

Splošni cilj vzgoje v javnem vrtcu je spodbujanje različnih področij razvoja v skladu z zakonitostmi razvojnega obdobja ter značilnostmi posameznega otroka in omogočanje razvoja njegovih posebnih sposobnosti in spretnosti.
 
Zaposleni v vrtcu se zavedamo, da nam starši zaupajo svoje otroke. Zavedamo se odgovornosti in obveznosti do otrok, staršev, družine in družbe. Dobrobit otroka nam predstavlja najvišjo vrednoto, na kateri temeljijo in so ji podrejene vse ostale. Prepričani smo, da je najpomembnejše vsem otrokom zagotoviti najvišji standard naših storitev. Naša naloga je, da si otroci pri različnih dejavnostih pridobijo tiste spretnosti, znanja in navade, ki jih bodo potrebovali pri nadaljnjem življenju. Poštenje in odgovornost sta naši vrlini, spoštujemo osnovne in druge legitimne človekove pravice in se ob tem zavedamo občutljivosti te problematike. Sprejeli smo filozofijo neprestanega razvoja in napredka vseh in vsakogar v vrtcu. Skrbimo za optimalni emocionalni razvoj in socializacijo vsakega posameznika. Spoštujemo identiteto otrokove družine. Staršem nudimo možnost, da sodelujejo pri vzgojnem delu.

V oblikovanje programa dela vrtca so vključeni vsi izvajalci pedagoškega procesa, ki si prizadevajo in se zavzemajo za boljši notranji razvoj vrtca, saj le tako lahko prispevajo k večji kvaliteti dela in življenja v vrtcu.

Vsi v vrtcu smo soustvarjalci pri uresničevanju naslednjih ciljev:
 • razvijanje spososbnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah;
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev ter spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja;
 • negovanje radovednosti, raziskovanje duha, domišljije in intuicije;
 • razvijanje neodvisnega mišljenja, spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje tudi branja in pisanja;
 • spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja;
 • spodbujanje razvijanja gibalnih sposobnosti in spretnosti;
 • posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakdanjega življenja;
 • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
 
Vrtec kot javni zavod pri svojem delu upošteva načela:
 • enakih možnosti, različnosti med otroki ter priznanja pravice do izbire in drugačnosti;
 • ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja;
 • sodelovanja z okoljem, družino, šolo in drugimi institucijami;
 • spoštovanja zasebnosti in intimnosti;
 • stalnega strokovnega izpopolnjevanja.
 

© 1945 - 2024 Vse pravice Vrtec Laško - Izvedba zORBIT s.p.