• 03 734 30 10
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

V Vrtcu Laško smo se vključili v Projekt 365 dni telovadimo vsi, ki ga izvaja MEDIA ŠPORT, društvo za šport, zdravje, okolje, izobraževanje in kulturo. V projekt se je vključilo 5 oddelkov vrtca. Vsakodnevno bomo izvajali vaje za razgibavanje in raztezanje. Sledili bomo cilju, da bi vsebina in izročilo projekta pripomogla k izboljšanju gibalnih aktivnosti mladih. Pomembno je začeti z najmlajšimi in nadaljevati vsak dan.

S projektom želimo prispevati k boljšim in bolj sproščenim odnosom ter k navajanju mladih na prevzemanje odgovornosti in vodenja. Več o projektu lahko preberete na: https://www.365dnitelovadimovsi.si/.

 

telovadimo1.png


V torek, 23. junija 2020, se je 11 organizacij, med njimi tudi Vrtec Laško, pridružilo skupini okoljsko odgovornih podjetij in inštitucij, ki so se odzvale na družbene potrebe in pereče okoljske problematike ter uvedle ukrepe za zmanjšanje odpadkov in spodbujanja pitja vode iz pipe. Prakso uživanja predpakirane vode so nadomestile z bolj trajnostnim ravnanjem ter se na ravni celotne organizacije zavezale k uživanju pitne vode iz pipe, ki je v Sloveniji ena najdragocenejših naravnih dobrin in je zapisana v ustavo kot temeljna človekova pravica. Organizacije so svoja prizadevanja potrdile s prejemom certifikata Voda iz pipe, ki ga podeljuje Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije.
 
Več o tem si lahko preberete v sporočilu za javnost Gospodarske zbornice Slovenije.
 
Na tem mestu si lahko ogledate certifikat in zavezo Vrtca Laško
voda iz pipevoda iz pipe2
 

Dnevi evropske kulturne dediščine so skupna akcija številnih evropskih držav pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije. Vsako leto znova prireditelji izberejo raznovrstne teme, s katerimi skušajo kar najbolje predstaviti kulturno dediščino različnih področji Evrope. V letošnjem letu v projektu skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije sodeluje tudi Vrtec Laško. V letu 2022 je skupna tema držav, ki sodelujejo pri Dnevih evropske kulturne dediščine - Trajnostna dediščina. Vabimo vas, da si ogledate publikacijo, ki jo najdete tudi na spletu: https://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-tkd.

 

pasica horizontal 0


Program React-IKT za VIZ je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt bo podprl hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokacijah VIZ.
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru odziva Unije na pandemijo Covid-19. Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.
 
Logotip Arnes MIZS ESRR
 

PREVENTIVNI PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN STARŠE
Ciljna skupina so predšolski otroci starostne skupine od 4 do 6 let in njihovi starši ter strokovni delavci vrtcev, ki so hkrati izvajalci programa.
Namen programa je opozarjanje otrok in staršev na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem UV sevanja in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju.
PROJEKT VARNO S SONCEM html 784ff618f81dc342

Vrtec Laško deluje na 10 različnih lokacijah v občini, vse pa so bolj ali manj obdane z naravnimi danostmi - travniki, polji, potoki, gozdovi.
Vzgojiteljice v Vrtcu Laško se zavedamo, da bivanje na prostem in dejavnosti v naravi bogatijo celostni razvoj otrok, zato se trudimo, da vsaj enkrat tedensko ali več, zapustimo “varno” zavetje vrtca ter ograje igrišča in se odpravimo raziskovat okolico.
Otrokom omogočamo, da naravo opazujejo, raziskujejo in doživljajo v vseh letnih časih in z vsemi čutili. Poskrbimo, da dejavnosti v naravi povežemo z vsemi področji kurikuluma za vrtce, pri čemer ne pozabimo na razvoj spoštljivega in odgovornega odnosa do narave.
 
KAJ JE GOZDNA PEDAGOGIKA?
Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki poleg spoznavanja gozda oziroma narave kot ekosistema bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj tako otrok kot odraslih. Je recept za zdrav, umirjen in optimalen razvoj vseh nas.
****

Že od leta 2012 se slovenski vrtci in šole, ki v svoj program vključujejo gozdno pedagogiko, družijo v Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Februarja 2022 smo se Mreži gozdnih vrtcev in šol pridružile tudi posamezne vzgojiteljice Vrtca Laško.
****

ZAKAJ GOZDNI VRTEC?
Gozdni vrtci ponujamo odmik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja otrok. Vzgojitelji upoštevamo otrokove naravne značilnosti in potrebe odraščanja: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svoboda, prosta igra, gradnja socialnih odnosov … To je poučevanje, ki prinaša nove priložnosti, več avtonomije, vseživljenjsko učenje, raziskovanje, odkrivanje bogastva virov, samozavest, samozaupanje, ustvarjalnost in pozitivno učno klimo.
logo horizontalni rgb
 

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru Javne agencije RS za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki v Sloveniji poteka že od leta 2005. Osnovni namen projekta je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. Slogan projekta je Red je vedno pas pripet.
 
V okviru projekta se izvajajo različne aktivnosti, ki se dopolnjujejo in tako dajejo boljše rezultate:
Projekti naj bi potekali po vrtcih in šolah v skladu z naslednjimi smernicami: 
  • Aktiva vključenost učiteljev/vzgojiteljev, otrok, staršev v projektno delo (v vseh fazah projektnega dela tako pri izbiri problema, načrtovanju, izvedbi in evalvaciji)
  • Uporabljeni različni pristopi in metode dela pri obravnavi teme (npr. likovno ustvarjanje, pogovor, branje, poslušanje, razlaga, delo na terenu, gibanje itd. z namenom, da čimbolj celostno zajamemo področja otrokovega razvoja)
  • Vključevanje vsebin pri različnih predmetih, aktivnostih  (pri slovenskem jeziku, spoznavanju narave in družbe, telesni, likovni, glasbeni vzgoji itd. z namenom, da posameznik določeno temo spozna z različnih vidikov)
  • Kontinuirano izvajanje projekta dalj časa (vsaj v obdobju od novembra do aprila, da se osnovna sporočila in spremembe vedenja utrdijo)
    • (aktivna) vključenost drugih v izvajanje projektov (starši, policija, občinski SPV in drugi z namenom, da je uspešnost učinkov večja če npr. starši spremenijo ali utrdijo svoje varno ravnanje)
  • spremljanje in evalvacija projektnega dela s predstavitvijo rezultatov, izvedbe itd.
  • Izpeljava posebnih dogodkov na temo pripetosti med vožnjo v osebnih avtomobilih (srečanja za starše, demonstracija pravilne uporabe otroških sedežev, razstave izdelkov itd.)
PROJEKT PASAVCEK html 8cb54298c977ed3b

© 1945 - 2024 Vse pravice Vrtec Laško - Izvedba zORBIT s.p.