• 03 734 30 10
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

KORIŠČENJE POLETNE REZERVACIJE/BOLEZNINE

Starši otrok lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Za rezervacijo starši plačajo 50% od njim določenega zneska plačila, zmanjšanega za ustrezen delež živil. To določilo velja samo za starše otrok s stalnim prebivališčem v Občini Laško.
 

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni oz. en mesec, se plačilo staršev za en mesec odsotnosti otroka zniža tako, da znaša 10% njim določenega zneska. Starši lahko uveljavljajo pravico do znižanega plačila vrtca za neprekinjeno bolezensko odsotnost otroka iz vrtca največ 3 mesece v koledarskem letu. Poračun vrtec izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo upravi vrtca najkasneje v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti. To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Občina Laško po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.


 

© 1945 - 2024 Vse pravice Vrtec Laško - Izvedba zORBIT s.p.