• 03 734 30 10
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

SVET STARŠEV VRTCA LAŠKO

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje Svet staršev. Ta je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku posameznega oddelka. 

Naloga staršev je, da na skupnih sestankih pregledajo, obravnavajo in opredelijo predloge in mnenja, ki so jih starši izrazili na oddelčnih sestankih. Kadar se na seji sveta pojavi nov predlog, poskrbijo vzgojitelji, vodstvo vrtca in člani sveta, da ga obravnavajo starši na tistih oddelčnih sestankih, ki jih predlog zadeva.

Svet staršev opravlja naslednje naloge:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k ravnateljevemu predlogu o nadstandardnih storitvah;
  • sodeluje pri predlogu programa o razvoju vrtca, vzgojnega načrta, LDN;
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;
  • razpravlja o ravnateljevih poročilih o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev, povezane z vzgojno-izobraževalnim delom;
  • voli predstavnike staršev v svet vrtca;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.


Predstavniki v Svetu staršev za šolsko leto 2021/2022 

svet starsev tabela 1

POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV


© 1945 - 2024 Vse pravice Vrtec Laško - Izvedba zORBIT s.p.