Dodatne dejavnosti

Ne sodijo v kurikul vrtca ampak med storitveno dejavnost. Izvajajo se na željo staršev oz. glede interesa otrok. Dodatna dejavnost ne sme posegati v program vrtca in se lahko izvaja tako, da ne moti izvajanja kurikula (po 15.30 uri).

- Plesna šola

- Tečaj tujega jezika

- ŠPORTNO DRUŠTVO RIM. TOPLICE-Telovadba otroci in starši

- ŠPORTNO DRUŠTVO SEDRAŽ-Otroci in starši telovadimo

 

Stroške za izvedbo dodatne dejavnosti krijejo starši sami.

  Vrtec Laško

  Cesta na Svetino 2a

  3270 Laško

  Tel.: 03-734-30-10

  Fax: 03-734-30-13

  vrtec.lasko@guest.arnes.si

  • 10.07.2020

   VRTEC LAŠKO JE PRIDOBIL CERTIFIKAT VODA IZ PIPE

   Spoštovani! Z veseljem sporočamo, da se je v torek, 23. 6. 2020, Vrtec Laško pridružil skupini okoljsko odgovornih podjetij in inštitucij in se zavezal k uživanju pitne vode iz pipe na ravni celotne organizacije.

  Arhiv novic