Prehrana
PREHRANA
 
Prehrana in način življenja pomembno vplivata na zdravje in počutje posameznika. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja.

Vrtec Laško si prizadeva, da se otrokom nudi zdravo, raznovrstno, pestro, uravnoteženo in varno hrano. Otrokom želi zagotoviti ustrezen psihofizičen razvoj z zdravimi prehranjevalnimi navadami, ki vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli dobi.

Organizacija prehrane poteka skladno s temeljnimi načeli Kurikuluma za vrtce in HACCP smernicami.

V času bivanja v vrtcu imajo otroci štiri obroke dnevno (zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico), kar pomeni, da se poskrbi za sedemdeset odstotkov celodnevnih energijskih in fizioloških potreb otrok različnih starosti. Obroki so enakomerno razporejeni glede na čas bivanja v vrtcu.

Načrtovani so tako, da:
 • se zagotovi priporočen delež ogljikovih hidratov, maščob, beljakovin, vlaknin, vitaminov in mineralov;
 • se upošteva načela pestrosti in visoke kvalitete živil;
 • se izbira živila, ki so primerna letnemu času;
 • se živila nabavlja sproti in sveža;
 • se izogiba prečiščenim živilom in industrijsko pripravljenim jedem;
 • se vsaj enkrat tedensko pripravi brezmesni obrok;
 • se v vsakodnevno prehrano vključuje veliko raznovrstnega sadja, zelenjave, stročnic, žitaric, jajc, mleka in mlečnih izdelkov, raznovrstnega mesa in rib;
 • imajo otroci občasno na izbiro dve vrsti solate;
 • se peciva pripravlja v domači kuhinji, razen izjemoma;
 • se pri pripravi jedi uporablja načine toplotne obdelave v obliki dušenja, kuhanja in peke v parno konvekcijski peči;
 • se kot sestavni del obrokov v večjem deležu ponudi sokove in sirupe lokalnih dobaviteljev;
 • se nudi več vrst kruha (belega, pol belega, ajdovega, rženega, črnega, ovsenega, sojinega, polnozrnatega, koruznega, graham, s semeni…);
 • se uporablja kvalitetne maščobe;
 • se pripravlja hrana, ki jo imajo otroci radi in je v skladu s prehranskimi smernicami;
 • se občasno uvaja nove jedi;
 • se v jedilnik vključujejo lokalno in ekološko pridelana živila iz vseh skupin živil.
Ves čas bivanja je otrokom na voljo nesladkan čaj in voda. Velika pozornost se posveča kulturi prehranjevanja in oblikovanju dobrih prehranskih navad. Zagotovljeni so vsi pogoji, da otroci jedo počasi, v mirnem in prijetnem vzdušju.

Obroki za otroke se pripravljajo v centralni kuhinji Laško ter v kuhinjah Podružničnih šol: Debro, Rečica, Jurklošter, Šentrupert in Sedraž.

Jedilniki v posameznih kuhinjah niso enaki, se pa sestavljajo po priporočilih stroke v skladu z Smernicami za prehranjevanje v vzgojno – izobraževalnih zavodih, Smernicami za zdravo prehranjevanje v vrtcu, Priročniku z merili kakovosti za javno naročanje živil v vzgojno – izobraževalnih ustanovah in Praktikumu jedilnikov zdravega prehranjevanja. Starši lahko dnevno spremljajo prehrano svojega otroka in jo dopolnjujejo s prehrano doma.

Mlajšim otrokom (starost 1 – 2 leti) so jedilniki in sama priprava obrokov prilagojeni glede na njihovo starost in sposobnosti prehranjevanja. Prve mesece, nekje do novega leta, po potrebi tudi dlje ali manj, v dogovoru s strokovnimi delavci, se  otrokom pripravlja več mlečnih zajtrkov, za malico ponudi sadne kaše, ocvrta živila se nadomesti z naravno pečenimi, večje kose hrane se naseklja oz. nareže na koščke, presna zelenjava se nadomesti s kuhano,… Nagibamo se k temu, da se otroci, postopoma do poletja navadijo na vsa živila in prehrano s čim manj prilagoditvami.

Vsa živila in jedi, ki se uporabljajo in pripravljajo v vrtcu se označuje z alergeni.

Dietna prehrana se pripravlja otrokom, ki imajo potrdilo o medicinsko indicirani dieti. Pri otrocih, ki nimajo trajnih diet se ob poteku veljavnosti zahteva novo potrdilo.

Strokovno spremljanje, svetovanje in nadzor v zvezi z učinkovitostjo izvajanja sistema organiziranosti prehrane izvaja NLZOH Celje in pristojne inšpekcijske službe RS.
 
Pripravila:
Polona Gole, OPZHR

Vrtec Laško

Cesta na Svetino 2a

3270 Laško

Tel.: 03-734-30-10

Fax: 03-734-30-13

vrtec.lasko@guest.arnes.si

 • 10.07.2020

  VRTEC LAŠKO JE PRIDOBIL CERTIFIKAT VODA IZ PIPE

  Spoštovani! Z veseljem sporočamo, da se je v torek, 23. 6. 2020, Vrtec Laško pridružil skupini okoljsko odgovornih podjetij in inštitucij in se zavezal k uživanju pitne vode iz pipe na ravni celotne organizacije.

Arhiv novic