Zdravje
ZDRAVJE IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM
 
V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu pa določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti.

Vrtec predstavlja otrokovo biološko, fizično in socialno okolje, ki nanj kompleksno vpliva. Okolje in zdravje otroka sta medsebojno povezana.

Vrtec Laško si prizadeva oblikovati zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje otrok ter vseh zaposlenih, saj se zaveda pomembnosti vplivov posameznih dejavnikov v najzgodnejšem obdobju življenja na zdravje in počutje v kasnejšem življenju.

Zdravo in varno okolje se oblikuje z ustreznim vzdrževanjem in izvajanjem Zdravstveno higienskega režima (več lahko preberete tukaj), upoštevanjem Protokola ravnanj v primeru obolenj (več lahko preberete tukaj) ter izvajanjem sanitarno tehničnih ukrepov.

V času epidemije Koronavirusa se v vrcu izvajajo poostreni higienski ukrepi (več lahko preberete tukaj). Vaši otroci so deležni vseh preventivnih ukrepov pred okužbo. Poudarek je na higieni rok, zračenju prostorov, gibanju na prostem.


Zagotavljajo se čisti in redno vzdrževani prostori vrtca, urejena igrišča, čiste igrače, posteljnina, redno umivanje rok ter ustrezno prezračevanje igralnic. Posebna skrb se namenja gibanju in igri otrok na svežem zraku, ne glede na letni čas. Nenehno se spremlja zdravstveno stanje otrok in izvaja preventivne higienske ukrepe na področju preprečevanja in širjenja nalezljivih bolezni oziroma okužb.

Vrtec sodeluje in se ravna po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Zunanji nadzor izvajajo pristojne inšpekcijske službe RS (Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,…).

 
Pripravila: Polona Gole, OPZHR
 
 
 

Vrtec Laško

Cesta na Svetino 2a

3270 Laško

Tel.: 03-734-30-10

Fax: 03-734-30-13

vrtec.lasko@guest.arnes.si

  • 10.07.2020

    VRTEC LAŠKO JE PRIDOBIL CERTIFIKAT VODA IZ PIPE

    Spoštovani! Z veseljem sporočamo, da se je v torek, 23. 6. 2020, Vrtec Laško pridružil skupini okoljsko odgovornih podjetij in inštitucij in se zavezal k uživanju pitne vode iz pipe na ravni celotne organizacije.

Arhiv novic